بلوتوث دزدگیر ایزیکار PHONE KEY

بلوتوث دزدگیر ایزیکار PHONE KEY

قابلیت قفل و باز شدن از روی اپلیکیشن

امکان تنظیم فاصله قفل و باز شدن اتو AUTO از روی اپلیکیشن بلوتوث ایزیکار از گزینه LEVEL انجام میشود

فون کی ( PHONE KEY ) قابل نصب بر روی کلیه محصولات دزدگیر ایزیکار به جز E7 III LR - X1 - Z1 - T

تمام این مزایا با Bluetooth بلوتوث فوق پیشرفته دزدگیر ایزیکار انجام می شود

بلوتوث دزدگیر ایزیکار